21 Tháng Bảy 2018

 

   Đóng
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Sửa đổiThêm mới văn bản
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số tin hiển thị/Trang:
select
Trang 7 trong 1531 trang, trên tổng số 15304 văn bản
1311/QĐ-BNN-KHCN16/06/2014
Phê duyệt mục tiêu, nội dung bổ sung mô hình tưới tiết kiệm nước và thành lập Hội đồng cấp Bộ tư vấn xét chọn mô hình bổ sung cho 5 dự án khuyến nông Trung ương giai đoạn 2014-2016

Tải về

1310/QĐ-BNN-TT16/06/2014
Công nhận tiến bộ kỹ thuật

Tải về

1309/QĐ-BNN-TCCB16/06/2014
Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và PTNT" cho bà Jennifer Sara, Giám đốc Ban Phát triển Bền vững, ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Tải về

1307/QĐ-BNN-TCCB16/06/2014
Chỉ định cơ quan đầu mối Quốc gia về tham gia Tổ chức Gỗ nhiệt đới quốc tế (ITTO)

Tải về

2802/BNN-TCCB13/06/2014
Báo cáo phục vụ Hội nghị đào tạo năm 2014

Tải về

1895/BNN-TCLN13/06/2014
Tăng cường quản lý cơ sở chế biến gỗ

Tải về

1302/QĐ-BNN-QLDN13/06/2014
Ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực nông lâm, lâm nghiệp; thủy sản, thủy lợi, diêm nghiệp

Tải về

1875/BC-BNN-PC12/06/2014
Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2014

Tải về

1291/QĐ-BNN-TCCB12/06/2014
Phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ngành nông nghiệp và PTNT và tổ chức sự nghiệp công lập thuộc Bộ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

Tải về

1288/QĐ-BNN-TCCB12/06/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ thực phẩm

Tải về