21 Tháng Bảy 2018

 

   Đóng
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Sửa đổiThêm mới văn bản
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số tin hiển thị/Trang:
select
Trang 5 trong 1531 trang, trên tổng số 15304 văn bản
1428/QĐ-BNN-TCCB26/06/2014
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Tải về

1427/QĐ-BNN-TCCB26/06/2014
Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cho 04 Kiểm soát viên

Tải về

3032/BNN-TCCB24/06/2014
Xây dựng dự án đầu tư trường nghề chất lượng cao

Tải về

2999/BNN-TCCB24/06/2014
Rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp có tên trong Quyết định 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tải về

2954/BNN-TCCB23/06/2014
Rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp có tên trong Quyết định 999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Tải về

1403/QĐ-BNN-TCCB23/06/2014
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tải về

1386/QĐ-BNN-TCCB23/06/2014
Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và PTNT" cho 63 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tiền Giang

Tải về

2007/BNN-KTHT20/06/2014
Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc

Tải về

2002/BNN-QLCL20/06/2014
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở kinh doanh đủ điều kiện ATTP

Tải về

1375/QĐ-BNN-TCCB20/06/2014
Tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Nông nghiệp và PTNT" cho 44 cá nhân thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Nai

Tải về