21 Tháng Bảy 2018

 

   Đóng
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Sửa đổiThêm mới văn bản
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số tin hiển thị/Trang:
select
Trang 4 trong 1531 trang, trên tổng số 15304 văn bản
5314/BNN-TCCB03/07/2014
Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng 6 tháng đầu năm 2014 và đề xuất kế hoạch năm 2015

Tải về

3015/QĐ-BNN-TCLN03/07/2014
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tải về

5292/BNN-KH02/07/2014
Báo cáo tiến độ cấp vốn các dự án thuộc Chương trình Giống

Tải về

5233/BNN-TCTS01/07/2014
Lấy ý kiến đóng góp dự án "Rà soát Quy hoạch sản xuất và tiêu thụ cá Tra vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020"

Tải về

2109/BC-BNN-CB30/06/2014
Kết quả mua tạm trữ thóc, gạo vụ Đông Xuân 2013-2014 tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tải về

2108/BNN-TT30/06/2014
Cử đại diện tham gia Ban Chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vùng ĐBSCL

Tải về

1457/QĐ-BNN-PC27/06/2014
Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/12/2013

Tải về

1442/QĐ-BNN-TT27/06/2014
Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030

Tải về

1440/QĐ-BNN-KH27/06/2014
Phê duyệt Kế hoạch đổi mới cơ cấu và cơ chế đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư công phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới

Tải về

2066/BNN-TCLN26/06/2014
Xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2015

Tải về