21 Tháng Bảy 2018

 

   Đóng
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Sửa đổiThêm mới văn bản
Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số tin hiển thị/Trang:
select
Trang 10 trong 1531 trang, trên tổng số 15304 văn bản
1724/BNN-TCLN02/06/2014
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Tải về

1711/BNN-TCTS02/06/2014
Quản lý nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt

Tải về

1215/QĐ-BNN-TCCB02/06/2014
Ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo Chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên, bảo tồn và tăng cường dự trữ lượng các bon rừng tại Việt Nam (UN-REDD) - giai đoạn II

Tải về

1210/QĐ-BNN-TT02/06/2014
Điều chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật Dự án "Sản xuất giống lúa xuất khẩu giai đoạn 2011-2015"

Tải về

2560/TB-BNN-VP30/05/2014
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Vũ Văn Tám tại Hội nghị toàn quốc về "Tổng kết kinh nghiệm và kết quả sau 3 năm áp dụng mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi 2011-2013"

Tải về

2551/BNN-VP29/05/2014
Gửi lại Thông tư của Bộ Nông nghiệp và PTNT

Tải về

2543/BNN-VP29/05/2014
Phân công nhiệm vụ triển khai Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Tải về

2534/BNN-KHCN28/05/2014
Báo cáo thực hiện chính sách pháp luật về đa dạng sinh học

Tải về

1167/QĐ-BNN-TCTS28/05/2014
Ban hành Chương trình hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"

Tải về

1166/QĐ-BNN-KHCN28/05/2014
Ban hành Kế hoạch hành động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tải về