29 Tháng Tư 2016
Omard >   Tra Cứu VB

 

Đóng
 
Nội dung cần tìm:
Số hiệu văn bản:
Nơi Ban Hành:
Loại Văn Bản:
Thời gian:
Đến:
Tìm thấy 6548 Kết quả
  Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
02/2016/TT-BNNPTNT 22/2/2016
Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
01/2016/TT-BNNPTNT 15/2/2016
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
04/VBHN-BNNPTNT 8/1/2016
Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy xác nhận thực vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
03/VBHN-BNNPTNT 8/1/2016
Quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin chi tiết
Tải về

01/VBHN-BNNPTNT 8/1/2016
Ban hành quy định về kiểm dịch nhập khẩu trâu, bò từ các nước Lào và Cămpuchia vào Việt Nam
Thông tin chi tiết
Tải về

51/2015/TT-BNNPTNT 30/12/2015
Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá
Thông tin chi tiết
Tải về

50/2015/TT-BNNPTNT 30/12/2015
Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác
Thông tin chi tiết
Tải về

49/2015/TT-BNNPTNT 30/12/2015
Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương
Thông tin chi tiết
Tải về

48/2015/TT-BNNPTNT 16/12/2015
Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật
Thông tin chi tiết
Tải về

47/2015/TT-BNNPTNT 15/12/2015
Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin chi tiết
Tải về

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...