15 Tháng Tám 2018
Omard >   Trang chủ
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
01/2018/TT-BNNPTNT 16/1/2018
Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
31/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017
Quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc có tính chất đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai
Thông tin chi tiết
Tải về

30/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
29/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu
Thông tin chi tiết
Tải về

28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017
Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tin chi tiết
Tải về

27/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
Thông tin chi tiết
Tải về

26/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
Thông tin chi tiết
Tải về

25/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương
Thông tin chi tiết
Tải về

24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
23/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Thông tin chi tiết
Tải về

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...