20 Tháng Tám 2017
Omard >   Trang chủ
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
14/2017/TT-BNNPTNT 5/7/2017
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Thông tin chi tiết
Tải về

13/2017/TT-BNNPTNT 20/6/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y
Thông tin chi tiết
Tải về

12/2017/TT-BNNPTNT 7/6/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở sản xuất giống và nuôi cá rô phi
Thông tin chi tiết
Tải về

11/2017/TT-BNNPTNT 29/5/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin chi tiết
Tải về

10/2017/TT-BNNPTNT 29/5/2017
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
09/2017/TT-BNNPTNT 17/4/2017
Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp
Thông tin chi tiết
Tải về

08/2017/TT-BNNPTNT 28/3/2017
Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
Thông tin chi tiết
Tải về

07/2017/TT-BNNPTNT 21/3/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Sản phẩm thuỷ sản – Cá tra phi lê đông lạnh”
Thông tin chi tiết
Tải về

06/2017/TT-BNNPTNT 8/3/2017
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
05/2017/TT-BNNPTNT 1/3/2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
Thông tin chi tiết
Tải về

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...