17 Tháng Mười Hai 2017
Omard >   Trang chủ
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
26/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
Thông tin chi tiết
Tải về

25/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương
Thông tin chi tiết
Tải về

23/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Thông tin chi tiết
Tải về

20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Thông tin chi tiết
Tải về

19/2017/TT-BNNPTNT 9/11/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
18/2017/TT-BNNPTNT 9/10/2017
Hướng dẫn một số nội dung thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
Thông tin chi tiết
Tải về

17/2017/TT-BNNPTNT 11/9/2017
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
16/2017/TT-BNNPTNT 24/8/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu vệ sinh đối với cơ sở sản xuất tinh lợn
Thông tin chi tiết
Tải về

15/2017/TT-BNNPTNT 24/8/2017
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
14/2017/TT-BNNPTNT 5/7/2017
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
Thông tin chi tiết
Tải về

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...