03 Tháng Tám 2015
Omard >   Trang chủ
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
25/2015/TT-BNNPTNT 1/7/2015
Ban hành Danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
24/2015/TT- BNNPTNT 25/6/2015
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
23/2015/TT-BNNPTNT 22/6/2015
Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản
Thông tin chi tiết
Tải về

22/2015/TT-BNNPTNT 10/6/2015
Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
Thông tin chi tiết
Tải về

21/2015/TT-BNNPTNT 8/6/2015
Về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
Thông tin chi tiết
Tải về

20/2015/TT-BNNPTNT 1/6/2015
Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá”
Thông tin chi tiết
Tải về

16/VBHN-BNNPTNT 5/5/2015
Quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
19/2015/TT-BNNPTNT 27/4/2015
Quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
15/VBHN-BNNPTNT 27/4/2015
Nhập khẩu tàu cá
Thông tin chi tiết
Tải về

14/VBHN-BNNPTNT 27/4/2015
Quy định thành lập và quản lý khu bảo tồn biển cấp tỉnh
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...