01 Tháng Chín 2014
Omard >   Trang chủ
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
30/VBHN-BNNPTNT 12/8/2014
Hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với chế biến, tiêu thụ nông lâm sản và thủ tục hỗ trợ sản xuất đối với các vùng tái định cư thủy điện Sơn La
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
23/2014/TT-BNNPTNT 29/7/2014
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 của Chính phủ về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
Thông tin chi tiết
Tải về

22/2014/TT-BNNPTNT 29/7/2014
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
Thông tin chi tiết
Tải về

21/2014/TT-BNNPTNT 26/6/2014
Hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ
Thông tin chi tiết
Tải về

20/2014/TT-BNNPTNT 26/6/2014
Quy định một số nội dung về phân công và thẩm quyền quản lý vật tư nông nghiệp
Thông tin chi tiết
Tải về

19/2014/TT-BNNPTNT 23/6/2014
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2013/TT-BNNPTNT ngày 9/8/2013 ban hành Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam
Thông tin chi tiết
Tải về

18/2014/TT-BNNPTNT 23/6/2014
Ban hành “Danh mục bổ sung giống vật nuôi được phép sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam”
Thông tin chi tiết
Tải về

17/2014/TT-BNNPTNT 20/6/2014
Quy định về phòng, chống dịch bệnh cho động vật thủy sản nuôi
Thông tin chi tiết
Tải về

16/2014/TT-BNNPTNT 5/6/2014
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
Thông tin chi tiết
Tải về

29/VBHN-BNNPTNT 6/5/2014
Ban hành quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...