19 Tháng Giêng 2018
Omard >   Trang chủ
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
30/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014 quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật và sửa đổi khoản 3 Điều 2 Thông tư số 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
29/2017/TT-BNNPTNT 29/12/2017
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu
Thông tin chi tiết
Tải về

28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017
Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tin chi tiết
Tải về

27/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017
Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu
Thông tin chi tiết
Tải về

26/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Quy định theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch phát triển rừng
Thông tin chi tiết
Tải về

25/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Hướng dẫn quản lý chương trình, dự án, nhiệm vụ khuyến nông Trung ương
Thông tin chi tiết
Tải về

24/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Ban hành Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
23/2017/TT-BNNPTNT 15/11/2017
Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Thông tin chi tiết
Tải về

20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản
Thông tin chi tiết
Tải về

19/2017/TT-BNNPTNT 9/11/2017
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-BNNPTNT ngày 27/6/2016 hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa và hướng dẫn chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa sang trồng cây lâu năm theo quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...