18 Tháng Tư 2014
Omard >   Trang chủ
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12/2014/TT-BNNPTNT 8/4/2014
Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
Thông tin chi tiết
Tải về

11/2014/TT-BNNPTNT 1/4/2014
Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
10/2014/TT-BNNPTNT 26/3/2014
Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển
Thông tin chi tiết
Tải về

09/2014/TT-BNNPTNT 26/3/2014
Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý
Thông tin chi tiết
Tải về

08/2014/TT-BNNPTNT 20/3/2014
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Thông tin chi tiết
Tải về

13/VBHN-BNNPTNT 25/2/2014
Ban hành Quy định vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
12/VBHN-BNNPTNT 25/2/2014
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
11/VBHN-BNNPTNT 25/2/2014
Ban hành Quy định phòng chống bệnh Lở mồm long móng gia súc
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
10/VBHN-BNNPTNT 25/2/2014
Ban hành quy định trình tự, thủ tục thử nghiệm, khảo nghiệm thuốc thú y
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
09/VBHN-BNNPTNT 25/2/2014
Ban hành Quy định về việc đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...