03 Tháng Năm 2015
Omard >   Trang chủ
TÌM KIẾM VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
16/2015/TT-BNNPTNT 10/4/2015
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản
Thông tin chi tiết
Tải về

03/VBHN-BNNPTNT 30/3/2015
Quy định về thẩm quyền, thủ tục cấp giấy phép xả nước thải vào hệ thống công trình thuỷ lợi
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
02/VBHN-BNNPTNT 30/3/2015
Tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
Thông tin chi tiết
Tải về

01/VBHN-BNNPTNT 27/3/2015
Ban hành Quy định việc cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
15/2015/TT-BNNPTNT 26/3/2015
Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin chi tiết
Tải về

14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV 25/3/2015
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
13/2015/TT-BNNPTNT 25/3/2015
Hướng dẫn trình tự, thủ tục công nhận tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tin chi tiết
Tải về
Văn bản liên quan
12/2015/TT-BNNPTNT 16/3/2015
Hướng dẫn kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
Thông tin chi tiết
Tải về

11/2015/TT-BNNPTNT 10/3/2015
Quy định đánh giá rủi ro đối với thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm
Thông tin chi tiết
Tải về

10/2015/TTLT-BNNPTNT-BTC 3/3/2015
Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện bình ổn giá và kê khai giá
Thông tin chi tiết
Tải về

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...